Månedens Billede

Den fælles skole for Sdr. Højrup og Årslev sogne på grænsen mellem de to sogn.

    I midten af 1700-tallet var Årslev sogn stadig anneks til Sdr. Nærå sogn, men der var tanker om at Årslev i stedet burde være sammen med Sdr. Højrup sogn og børnene gå i en fælles skole for de to sogne. Vi ved ikke hvornår skolen er opført, men den var tydeligvis meget gammel da billedet blev taget. Vi har en beskrivelse af skolen fra 1846, hvor skolen tilsyneladende også var meget gammel.

  Skolen lå på en høj bakke 1/2 mil fra Sdr. Højrup kirke, der hørte 8 tdr. land bakket og leret jord til. Skolestuen var i den østre ende, den var kold, havde lave vinduer og stengulv., boligen var i midten af længen, den beskrives som en såre kold, og især om vinteren ubehagelig bopæl. I vestenden var der et lille udhus. Skolen havde 116 elever, lærer siden 1811 var J.F.Weber, som selv dyrkede jorden.

  Vejen op til skolen fra Årslev blev kaldt Kirkestien. Nu hedder den Lensvej.

  På grunden oprettede Fabrikant Lindskov Hansen senere Sdr.Højrup Maskinfabrik. Skolebygningen forsvandt først i 1949, men i mellemtiden var den  gamle bygning blevet erstattet med en mere tidssvarende bygning i bindingsværk og fast tag. I 1856 besluttede Årslev sogneråd at opføre en skole  Årslev. Den findes stadig som del af det tidligere rådhuskompleks i Årslev storkommune. Først omkring 1890 fik Sdr. Højrup kommune opført en skole i Sdr. Højrup by og da har man vel i mellemtiden ment at måtte forny skolen på Lenshøj. Hvis det holder må fotografiet af den gamle skole være meget gammelt!

Sidst redigeret 26. juni 2018