Frandsen og kalkbrænderiet

Nedenstående er afskrift af håndskrevet dokument. Dokumentet kan ses på Lokalhistorisk Arkiv for Sdr. Nærå og Årslev Sogne.

Hans Frandsen var født 1854 i Slagelse i Sorø amt. Han blev gift med Mette Kirstine Jensen født 1855 i Refsvindinge.
Frandsen var af gammel kulsvierfamilie, han kom til Fyn og blev møllersvend på Søllinge Mølle.
På grund af Frandsen blev møllen hurtigt et samlingssted for landsbyens karle, de hyggede sig om aftenen og undertiden gik det da også livligt til.
Der var anbragt en stjerne, der hang ned i en snor fra loftet, og den der kunne drikke flest genstande fik plads under denne stjerne. Der blev nu aldrig skiftet på siddepladserne, Frandsen havde sin faste plads – under stjernen.
H. Frandsen flyttede til Aarslev og begyndte et kalkbrænderi.
Han havde en aktie i Faxe kalkbrud og fik kalken kørt hertil med banen, som sikkert er den egentlige årsag til at Frandsen begyndte brænderi her. Kalkbrænderiet lå, hvor brødrene Nielsen nu har lager og værksted, og en del af huset står endnu.
En kæmpeovn med meget tykke mure blev fyldt op fra bunden med et lag brænde, derefter skiftevis et lag kul og et lag kalk i en højde af ca. 10 cm. Ovnen blev før hver brænding lukket til, evt. muret til, bortset fra fyrdøren i siden.
Det var et frygteligt anstrengende og udmattende arbejde – selvfølgelig mest på grund af varmen, da det skulle passes konstant.
En brænding kunne tage 2-3 døgn, så det var nødvendigt med en til at afløse. Frandsens datter, Emmy, hjalp ofte med fyringen, og om vinteren var der rart at være for de unge, blot de sørgede for at komme afsted inden midnat – da havde Frandsen selv vagten.
Efter en sådan brænding var den rå kalk blevet til brændt kalk, og nu skulle den så sælges. Frandsen kørte selv ud med hestevogn tit ledsaget af en ven eller nabo, og kalken blev solgt i skæpper og tønder.
Det var undertiden nogle drøje ture, da afstandene var store og han kørte i miles omkreds, især om vinteren kunne det næsten være umenneskeligt – hvis ikke brændevinsdunken var ved hånden.

Frandsens sønner Christian og Laurits delte andelen i Faxe kalkbrud og startede brænderi delvis i Langeskov og i Fåborg. Frederiksholms kalkbrænderi i Odense betalte et vist beløb årligt til Frandsen for at ophøre brænderiet i Aarslev. Som den virksomme og aktive mand Hans Frandsen var – lod han bygge flere huse i Aarslev:
Et handelshus ved banen på Overvejen, som blev solgt til et en gros firma i Odense, det hed Jæger handelsetablissement. Senere Aarslev Brugsforening. Frandsen blev lidt uvenner med bestyreren af forretningen og for at drille denne, lod han opføre en forretning lige netop ved siden af. Huset her blev dog aldrig anvendt til handel, da det samme firma også købte det – men videresolgte det til en sadelmager.

H.U. Hansens skrædderforretning (nu stationsvej nr. 10) lod Frandsen også bygge (forretn. grundl. 1898). Køberen af dette hus boede her kun en kort periode og solgte det til slagter Thrane.
I baghuset var der slagteri, og blev der engang i mellem slagtet lam og får, kom folk, der boede i nærheden med deres kander for at købe blod til “sne”, som mange synes var en dejlig spise.

Også huset som vejmand Viggo Mathiesen bor i har Frandsen opført (Stationsvej nr. ?). Her boede gamle Thrine. Husene kostede ca. 3000 kr. inkl. grund.
Hans Frandsen boede selv på hjørnet af Stationsvej og Overvejen (nr. 28), dengang var huset med stråtag. En datter og svigersøn Risbøll boede her nogle år, indtil entreprenør N.J. Nielsen købte huset og pladsen ved brænderiet i 1920. Frandsen døde i 1923.