Søgning

Her på siden kan du søge i arkivets samlinger. Efterhånden er langt størstedelen af arkivalierne digitaliserede. Det er muligt at søge i et udvalg af arkivets arkivalier, avisudklip, bøger mm. Det skal bemærkes at det er arkivets indhold og altså ikke selve arkivalierne man vil finde.

Billederne er endnu ikke digitaliserede, men det ventes påbegyndt inden længe – men det  bliver en langvarig proces. I modsætning til de papirbaserede arkivalier vil de allerfleste fotos m.m. umiddelbart kunne ses når de er digitaliserede.

Enkelte billedregistreringer vil dog blive vist uden billede. Dette kan skyldes at arkivet ikke har ophavsretten til at publicere de pågældende billeder eller at de af andre årsager er klausulerede. En stor del af disse billeder vil det være muligt at se på arkivet.

Alle registreringer skal søges på http://www.arkiv.dk– her kan også søge i alle tilmeldte lokalhistoriske  arkivers opdateringer.