Nyheder

10. marts 2016.

Så er generalforsamlingen og det første arrangement i år overstået. Vores formand, Kresten Jensen, havde på forhånd meddelt at han ikke ønskede genvaLg efter 15 år på posten. Som ny formand valgtes vores hidtidige kasserer, der fortsætter både som kasserer og sekretær. Kresten ønskede også at træde ud af bestyrelsen, men forsætter som arkivmedarbejder, til vores store glæde. I Krestens sted valgtes Marianne Cook til bestyrelsen. Det lykkedes ikke at finde en ny suppleant, så vi enedes om foreløbig at fortsætte uden. Alle andre valg var genvalg.

Jeg vil benytte Krestens fratræden til at nævne de fire mennesker, som det forekommer mig at vores arkiv kan takke for sin eksistens. Allerførst Niels Kronvald, der som leder af en lokalhistorisk studiekreds tog initiativ til oprettelsen af arkivet. Dernæst, i tilfældig rækkefølge, Kresten Jensen, der ikke bare var vores første formand, men igen blev formand i 2001 og som altså fortsatte indtil for 3 uger siden. Dernæst de to, der ved deres arbejde i mere end 30 år, byggede arkivet op til det, det er i dag, Margrethe Andersen og Lis Isaksen. Margrethe døde desværre for få måneder siden, men Lis elsker stadig at blive ringet op og spurgt om historien. Hun husker knivskarpt. Mange andre har været aktive igennem årene, men disse 4 må siges at rage op over os andre.

Derefter fortalte tidligere friskolelærer Birthe Fahnøe Lund i bedste Grundtvig-Koldske ånd om Klaus Berntsens liv og virke. Et levende og interessant foredrag.

Vi var som forsøg udstyret med mikrofon og højtaler, og kom ikke mange minutter ind i generalforsamlingen før den første tilhører sagde: “Højere!”. Udstyret var opsat af Karl Jensen, Sdr. Nærå, tidligere friskolelærer, som har beskæftiget sig med film og lyd i mange år. Han har, til vores store glæde, tilbudt at stå for de filmoptagelser, vi fremover måtte ønske os. Dejligt!

9. februar 2016.

Belært af erfaringerne fra efterårets fortælleaften, hvor flere havde svært ved at høre hvad der blev sagt, vil der ved foredraget efter generalforsamlingen d. 24. febr. blive brugt mikrofon og højtaler. Vi mener ikke at være præsenteret for problemet tidligere, og muligheden er at akustikken i Orangeriet er dårligere end i børnebiblioteket. Nu prøver vi ihvertfald at forebygge.

27. december 2015.

Midt i december kom nyheden at Margrethe Andersen, Smedegyden 2 var død. Hun var med i arbejdet på arkivet fra begyndelsen i 1977, og sammen med Lis Isaksen var det hendes kæmpe indsats indtil for få år siden, der har skabt arkivet som vi kender det i dag. Margrethe var Sdr.Nærå eksperten, og Lis var Årslev eksperten. Lis var i de seneste år arkivleder, og ved det seneste vagtskifte fandt vi anledning til at takke hende for hendes store indsats. Det fik vi aldrig gjort i forhold til Margrethe. De fylder begge stadig meget på arkivet, og vi, der arbejder der, refererer ofte til dem og tænker på dem med stor taknemmelighed.

Der kommer stadig nye arkivalier til.

Blandt de seneste større afleveringer Niels Hornstrups imponerende fotodokumentation af udviklingen i naturområdet Tarup-Davinde, som han begyndte at gennemfotografere efter sin pensionering.

En anden større aflevering har vi fået fra Sdr. Nærå Menighedsråd dækkende mange sider af menighedsrådets arbejde, deriblandt meget materiale omkring ombygningen af præstegårdens avlsbygninger til “Kirkeladen”.

Derudover kan nævnes pressefotografier fra Østfyns avis. En del har været bragt i avisen, men en del har ikke været offentliggjort.

31. april 2015.

I foråret afleverede Kjeld Hansen, Åvej 21, Sdr. Nærå alt det righoldige materiale han har samlet i forbindelse med arbejdet med at bygge sognekirkens nye kirkeskib, Patientia, Bl. a. konstruktionstegninger og mange fotos af arbejdet. Ikke mindst gav han os en spændende indføring i materialet og fortalte om arbejdet, der strakte sig over fire år.

Tilfældigt blev vi opmærksomme på at der findes en times TV-optagelse med Karl Smed, der boede Stationsvej 25 i Årslev. Han fortæller i optagelsen jævnt og ligefremt og på syngende fynsk om sine oplevelser under 2. verdenskrig, som ufrivillig tysk soldat og som partisan i Kroatien. Han blev efter krigen chauffør for marskal Tito, Jugoslaviens mangeårig leder, indtil han kunne vende hjem i 1949. Optagelsen er lavet i 2007 af TVT Odense af Hans Poulsen og klippet af Bent Nielsen, der velvilligt har kopieret optagelsen til os på en DVD.

Og så har Viggo Mortensen i Pederstrup foræret os en stor samling “Personlige”, afskrifter fra fynske aviser fra omk. 1891 til omk. 2008 omhandledende beboere i Årslev og Sdr. Nærå sogne. Der er desuden også en del udensogns viede i eller begravede fra valgmenighedskirken.

(31. april 2015)