Lokalhistorisk forening og arkiv for Sdr. Nærå og Årslev sogne

GENERALFORSAMLING i Lokalhistorisk forening for Sdr. Nærå og Årslev sogne.

tirsdag d. 26. februar kl. 19 på Årslev Bibliotek, Kirkevej 14, Sdr. Nærå.

Først holder vi generalforsamling iflg. vedtægterne.  Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen holder tidligere borgmester i Årslev kommune Knud Knudsen foredrag, om den politiske tilgang til kommunesammenlægningen, da Årslev blev storkommune og hans egen tid som borgmester.  
Tag kaffe med.
Margit Thomsen, formand, Fyrrevænget 6, Sdr. Nærå, 5792 Årslev

Vi har åbningsdag igen mandag d. 11. marts 2019 kl. 16 – 18 eller efter aftale.

Arkivet kan besøges på 1. sal på Årslev Bibliotek, Kirkevej 14, Sdr. Nærå

På Lokalhistorisk arkiv for Sdr. Nærå og Årslev sogne kan du finde mange spændende historier. Vi har en pænt stor og voksende samling af arkivalier i original eller kopi, fotografier, film, kort mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv, foreningsliv og meget mere.

Interesserer du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt fjerde ting, så besøg arkivet. Vi hjælper dig med at finde de informationer, som du søger.

Lokalarkivets dækningsområder er Sdr. Nærå og Årslev sogne i Faaborg-Midtfyn Kommune i Region Syddanmark.

Vel mødt på arkivet.

Du kan søge i alle billeder og arkivalier, som vi har fået registreret i www.arkiv.dk