Rundvisning på Søbysøgård

tirsdag d. 4. september 2018 kl. 19 til ca. 21.

Der er rundvisning i Hovedbygningen der er fra 1641 og museet fra 1933.

Turen er gratis. Medbragt kaffe og brød kan nydes under foredraget.
Turen er desværre ikke egnet for dårligt gående, da man skal ad flere trapper.
Der er begrænsning på antal deltagere til 30 personer – derfor

Tilmelding til formand Margit Thomsen, Fyrrevænget 6, Sdr. Nærå
Tlf. 4159 7306 eller på mail: mth5792@gmail.com
Senest tilmelding: fredag den 24. august 2018
Ved tilmelding bedes oplyst, om man mangler kørelejlighed eller kører selv og evt. kan tilbyde at tage nogen med.

Lokalhistorisk arkiv for Sdr. Nærå og Årslev sogne

 

På Lokalhistorisk arkiv for Sdr. Nærå og Årslev sogne kan du finde mange spændende historier. Vi har en pænt stor og voksende samling af arkivalier i original eller kopi, fotografier, film, kort mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv, foreningsliv og meget mere.

Interesserer du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt fjerde ting, så besøg arkivet. Vi hjælper dig med at finde de informationer, som du søger.

Lokalarkivets dækningsområder er Sdr. Nærå og Årslev sogne i Faaborg-Midtfyn Kommune i Region Syddanmark.

Vel mødt på arkivet.

Du kan også søge i alle billeder og arkivalier, som vi har fået registreret ved at vælge menupunktet søgning.