Lokalhistorisk forening og arkiv for Sdr. Nærå og Årslev sogne

afholder onsdag den 27. oktober en spændende inspirations aften, hvor vi vil fortælle om vores arbejde på Lokalhistorisk arkiv. Mens landet har været lukket ned på grund af Corona, har vi stadig arbejdet, når det har været muligt. Vi har fået en del henvendelser, som skulle besvares og nogle arkivalier som skulle registreres. Vi har også fået nogle gamle film, som vi har fået digitaliseret. På nogle af disse film er der personer, som vi ikke kender, og som vi derfor vil bede om hjælp til at få identificeret.

Hank derfor op i familie, venner og naboer og kom til en spændende aften.

Der bliver serveret kaffe og brød.

Arrangementet finder sted i Kirkeladen i Sdr. Nærå og begynder kl. 19.

Lokalhistorisk arkiv er nu åbent for besøgende

Det er nu muligt igen at besøge Lokalhistorisk arkiv, den 2. mandag i måneden. Vi har åbnet fra mandag d. 13 september kl. 16 – 18.

Arkiv spørgsmål og eller aftale om besøg på et andet tidspunkt kan rettes til arkivets mail:  
eller til formanden Margit Thomsen tlf. 41597306
.

Arkivets registreringer kan altid ses på www.arkiv.dk – Sdr. Nærå Lokalarkiv

TARUP-STENEN – GENFORENINGEN 1920  

I anledning af markeringen af 100-året for Genforeningen 2020 fik Lokalhistorisk forening for Sdr. Nærå og Årslev Sogne en henvendelse fra Grænseforeningen.

Det blev startskuddet til et længerevarende arbejde, som involverede lokal-historisk interesserede og lokale ildsjæle.

I Arkivets gemmer opbevares Tarup Bylaugs Protokol. Her kan man læse, hvordan det på laugsmødet i 1924 blev besluttet at rejse en Genforeningssten ved Toftegaard i Tarup. Der blev arrangeret en afsløringsfest den 25. juli 1924, hvor Veteran og Dannebrogsmand Niels Andersen, Tarup fortalte om minder fra krigen i 1864.

Medarbejdere på Arkivet fandt også oplysninger frem om andre våbenføre mænd fra de 2 sogne, der gjorde tjeneste i krigen 1864.

To af Niels Andersens oldebørn – Erik og Lise – lader erindringerne få frit spil på en tur rundt i Tarup.

Markeringen af 100-året for Genforeningen blev planlagt til at finde sted i maj 2020. På grund af corona-restriktionerne blev det udskudt til den 14. maj 2021. Lokalhistorisk forening for Sdr. Nærå og Årslev Sogne og lokale beboere i Tarup gennemførte i samarbejde med Grænseforeningen fejringen af Genforeningen ved stenen i Tarup.

 
 

                                           ———————————————————–

På Lokalhistorisk arkiv for Sdr. Nærå og Årslev sogne kan du finde mange spændende historier. Vi har en pænt stor og voksende samling af arkivalier i original eller kopi, fotografier, film, kort mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv, foreningsliv og meget mere.

Interesserer du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt fjerde ting, så besøg arkivet. Vi hjælper dig med at finde de informationer, som du søger.

Lokalarkivets dækningsområder er Sdr. Nærå og Årslev sogne i Faaborg-Midtfyn Kommune i Region Syddanmark.

Vel mødt på arkivet.

Du kan søge i alle billeder og arkivalier, som vi har fået registreret i www.arkiv.dk