Medlemskab

Medlemskab af Lokalhistorisk Forening for Sdr. Nærå og Årslev Sogne, som er foreningen bag det lokalhistoriske arkiv, står åbent for alle både i og udenfor sognene. Medlemskabet koster for 2014 kr.60,- årligt pr. husstand. Fra 2015 stiger medlemskontingentet til kr. 100,-. Man kan kontakte kassereren, arkivet eller et bestyrelsesmedlem.