Samlinger

Oversigt over samlinger. Materialerne kan efter aftale ses på Lokalhistorisk Arkiv for Sdr. Nærå og Årslev Sogne.

Klaus Berntsen (1844-1927),
Erindringer, Bind 1-3

Årbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter,
1 bind, 1932-1938

Ugens Nyheder,
1 bind, 1893

Fynske Årbøger
1946, 1966, 1974, 1993, 1995-2005

Fyens Stiftsbog
1973, 1981-1983, 1985-1995

Fynske minder,
1985 og 1986
Udgivet af Odense Bys Museer

Jubilæumsskrift,
Ravnholtkassen, Det gensidige fyenske brandassurance selskab, 1883-1963

Bøgehøjskolen
Jubilæumsskrift 1966-1991
Info-hæfte 1998/1999

Sdr. Næraa Valgmenighed
Tilbageblik i anledning af Valgmenighedens 50-års beståen, 1875-1925
Jubilæumsskrift i anledning af Valgmenighedens 100-års jubilæum

Sdr. Nærå Fri- og efterskole (Ibjergskolen)
Jubilæumsskrift, 125-års jubilæum, 1858-1983

Træk af Sønder Næraa Friskoles Historie
ved Martin Rasmussen, årstal?

Husmoderens håndbog,
Agnes Werner, 1902

Kvindernes Hvem-Hvad-Hvor,
Politikens Forlag 1961

Telefonbøger (Fyn)
1941, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968

Årsskrift for Midtfyns Museumsforening og Ringe Lokalhistorisk Forening,
1979, 1981-1989 og 1991-2013

Lokalhistorisk Journal,
Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger
7. årg., nr. 2,3 og 4, 1978
8. årg., nr. 1, 3 og 4, 1979
9.-11. årg. nr. 1-4, 1980-1982
12. årg., nr. 1-3, 1983
13.-18. årg., nr. 1-4, 1984-1989

afløst af

JOURNALEN – lokal- og kulturhistorisk tidsskrift
Nr. 1-4, 1991 og 1992
Nr. 1-5, 1993-1995
Nr. 4 og 5, 1998
Nr. 1-4, 1999
Nr. 1,3 og 4, 2000
Register 1991-2001, 2001
Nr. 1-4, 2001-2002
Nr. 1-3, 2003-2013

Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie,
Udgivet af Dansk historisk Fællesforening
Bind XXIX, hefte 2, side 161-372, 1982
Bind XXXII, hefte 4, side 243-322, 1985
Bind XXXIV, hefte 1, side 1-120, 1987
Bind XXXV, hefte 1, side 1-110, 1988

Skolebøger,
Diverse gamle skolebøger fra 1800-tallet og starten af 1900-tallet

Vejledning i arkæologisk rekognosceringsteknik
Fyns Oldtid, Hollufgård, 1995, 3. rev. udg.

Fortidens spor – reddes eller ødelægges
Fyns Stiftsmuseum, 1975

HARJA
Tidsskrift udgivet af Harja – arkæologisk forening,
1977, 1978, 1979
Jubilæumsskrift (10 år), 1981

Fynboer og arkæologi
Nr. 1-3, 1979-1980
Nr. 1-2, 1981, 1984
Udstillingsnr. 1984, udstillingen FORTID & FRITID (i samarbejde med Fyns Stiftsmuseum)
Nr. 1, 1985
Nr. 1-2, 1986
Nr. 1, 1987
Nr. 1, 1990
Nr. 2-4, 1991
Nr. 1-2, 1992
Nr. 1-3, 1993-2006
Nr. 1 og 3, 2007-2008
Nr. 1-2, 2009-2010

Scandinavian Society for Prehistoric Art
Årsskrift, 1985

Oversigt over Danmarks geologi,
Danmarks geologiske Undersøgelse, 1928

Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark,
J.P Trap, 3.-5. del

Danmarks Landbrug,
III. bind, 1906

Landbrugets Kulturplanter og dertil hørende frøavl,
Beretning nr. 5 for årene 1884-1885
Udgivet af forening til Kulturplanternes forbedring, 1885