Møllerne i Sdr. Nærå

Møllerne i Sdr. Nærå
Nedenstående er afskrift af håndskrevet dokument af ukendt forfatter formentlig fra 1979. Det originale dokument kan ses på Lokalhistorisk arkiv for Sdr. Nærå og Årslev.

I Sdr. Nærå sogn har der gennem flere hundrede år været to vandmøller Ringstedgård og Torpegårds mølle nær Vindinge Aa henholdsvis kaldet Nærå og Torpe mølle og regnet for græsmølle (skvatmølle) markbog 1682. Møllerne var hovedgårdsmøller og ejedes som regel af den pågældende ejer af hovedhården, og i fleste tilfælde fæstet bort.
De fæstebønder som hørte under hovedgården havde ofte påbud om mod betaling at lade deres korn male på hovedgårdens mølle (fra retsprotokol).
Mølleriet var i tidligere tid et privilegium ofte knyttet til klostre og herregårde. Men i 1852 blev dette frigivet og mølleriet blev et frit erhverv.

I biskop Jacob Madsens visitatsbog 1590 er noteret at der er to møller i Sdr. Nærå sogn Torpegårds mølle nyligen opbygt 1 kværn. En Nærå mølle 1 kværn hvor Niels Bild til Ravnholt og Ludvig Munk til Nørlund (Aalborg Amt) ejer hver en halvpart. (Niels Bild ejer muligvis Ringstedgård på det tidspunkt, for i første halvdel af 1600 tallet ejer hans datter Jytte Bild gift med Otto Banner gården).

Da Ringstedgård i midten af 1600 tallet blev købt af Helvig Skinkel gift med Iver Wind og jorden lagt under Torpegård (markbog 1682) fulgte Nærå Vandmøllen ikke med. I 1657 og matriklen 1664, markbog 1682 og matriklen 1688 står henholdsvis Peter Brochenhuus og Claus Brochenhuus til Nordskov som ejer af møllen.

I 1664 fæstes og beboes møllen af møller Hans Lauritsen begravet 7/9 1667.

Anders Hansen 1668 – b 16/3 1694 – gift 9/2 1668 med Johanne Niels datter b. 9/3 1689

Jørgen Lauritsen 1694 – g. 6/6 1694 m. Karen Niels datter af Nærå mølle

Laurits Thomsen – g. 1698 m. Kathrine Margrethe Niels datter

Peder Knudsen 1748 – g 1748 m. Karen Anders d., g. 1751 med Maren Peter d.

Jørgen Jørgensen 1783 – g. 1783 m. Karen Christen d.

Anders Jensen – g.m. møllerenke Karen Christens datter

Sidst i 1700 tallet fæstes og beboes møllen stadig af ovennævnte Anders Jensen. Hus uden jord og hører stadig under Nordskov. Dernæst Hans Christiansen omkring 1809 gift med Sidsel Rasmus d. Tid efter anden købt jord ind så der efterhånden opstod en gård “Møllegård” matr.nr. 27. Mølleriet og gård overtog sønnen Lars Hansen gift med Sidsel fra Ore. Han var den sidste møller på Nærå vandmølle. Men 1859 byggede samme Lars Hansen “Sdr. Nærå Vindmølle” hvor Bøgehøjvej udmunder på Stationsvej. Den gamle Vandmølle blev revet ned.

I 1879 solgte Lars Hansen Vindmøllen til møller Jeppe Jensen (senere sognefoged), men Lars Hansen beholdt Møllegård. I 1892 overtog sønnen Jens Christian Jeppesen møllen (ligeledes sognefoged). Møllen blev moderniseret i 1895, der blev monteret selvkrøjer og selvsvikker. 1920 indlagt el-kraft og en 16 HK motor. Vindfang 32,5 alen.

1930 købte et foderstoffirma Nærå mølle og i 1936 blev den forpagtet bort til møller J. Gregersen fra Bolbro mølle. Han blev den sidste møller på Sdr. Nærå vindmølle. Selve møllen blev revet ned i 1950erne. Udbygningerne blev lejet ud til beboer i Sdr. Nærå og Aarslev, der i 1948 1/9 oprettede et Andelsfrysehus nedlagt 1968. Udbygninger og beboelse blev senere solgt til møbelhandler A. Knudsen.

Tarup, Torpe Vandmølle.

Torpe mølle tilhørte Torpegård og dens skiftende ejere. Som før omtalt blev møllen opbygt 1590 ved Vindinge Aa muligvis i skellet ind mod Tarup by, hvor der er fundet rester af fundament omkring dette sted. På Torpegård findes i dag to bjælker med initialer (LS – MB) og årstal 1590. En tanke kommer, kan disse bjælker stamme fra Vandmøllen, som blev opbygt i 1590. På det tidspunkt ejes Torpegård nemlig af Laurits Stråle gift med Mette Bille fra Vorsgård (Voergård).

Møllen fæstes og beboes ved matriklen 1664 af møller Hans Lauritsen, det er ikke samme Hans Lauritsen som på samme tid fæster og beboer Nærå Mølle.

Ib Hansen 1681 b. 13/8 1693, 40 år – g. 1681 m. Birgita

Ungkarl Anders Hansen 1695 – 1709 – g. 1695 m. enke Birgita, b. 10/6 1716, 79 år

Mogens Ibsen (søn af Ib Hansen og Birgita) 1709, b. 21/1 1725, 43 år

Peder Henriksen 1725 – 1729

Thomas Hansen 1729 – 1732

Frederik Christian Jespersen 1732 – 1734

Niels Jensen 1734 – 1739

Michel Hansen avlskarl i Sdr. Nærå præstegår 1739 – 44

Ny mølle i Tarup 1739. I Torpegårds fæsteprotokol nævnes møllen fra nu af som Tarup Mølle, da den blev opbygt på Tarup bys grund.

Sidste halvdel af 1800 tallet opført vindmøller (hollandsk mølle) og første år af 1900 tallet (amerikansk mølle stålmøller) på enkelte gårde i sognet. Disse husmøller som de blev kaldt var kun i brug i trekvart århundre på grund af elektricitetens fremkomst og derved anden form for maskinkraft.

I Sdr. Nærå havde matr.nr. 9 a, 15 a mølle
Tarup havde matr.nr. 4 a mølle
Ore havde matr.nr. 1 a, 2 a, 5 a mølle

Sidst i 1970erne og 80erne er det blevet aktuelt at opføre hus-vindmøller (stålmølle) og med meget varierede former. Nutidens møller opføres ikke fordi vort samfund mangler drivkraft, men nærmest som et led på at find former til besparelser i vor tids energikrise.

1979 M.A. matr.nr. 15 a.

Kilder:
Kirkebøger 1600 – 1700 tallet
Nordskov og Torpegårds fæste og skifteprotokol
Folketællinger. Mundtlige oplysninger