Kategoriarkiv: Nyheder

Sommerferie

 Lokalhistorisk Arkiv holder lukket i juli måned 2024

Arkiv spørgsmål og / eller aftale om besøg på kan rettes til arkivets mail:  
eller til formanden Margit Thomsen tlf. 41597306
.

Åbningstider

 

Arkivet er åbent hver mandag fra kl. 14 – 16.

                  ADRESSEN:  KIRKEVEJ 14, 1. SAL, SDR. NÆRÅ –  over Årslev Bibliotek.

 

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Sdr. Nærå og Årslev sogne

 

Mandag d. 11. marts 2024 kl. 19 afholdes

generalforsamling på Husmandsstedet, Over Bækken 1, Sdr. Nærå

Efter generalforsamlingen vil naturvejleder og meget andet Holger Henriksen fortælle om sit virke her i Årslev Kommune, og om de mange projekter han har været involveret i bl.a. Husmandsstedet, Naturbørnehaven og Årslev børnehave.

 
Lokalhistorisk forening er vært med kaffe og brød.
 

Alle er velkommen.

 

På ARKIVERNES DAG

lørdag d. 11. november 2023 fra kl. 13 – 15 er der åbent på Lokalhistorisk arkiv på Årslev Bibliotek.

Er du blevet undervist i Årslev Musikskole, kom og find dig selv i en af vores mange fotomapper. Eller kom og se gamle og nye billeder fra vores området.

Vi flytter billederne ned i Orangeriet – det orange rum på biblioteket, det er derfor også muligt for gangbesværede at komme.

Arkivets registreringer kan altid ses på www.arkiv.dk – Sdr. Nærå Lokalarkiv

På foreningens årlige generalforsamling blev der bl.a. vist en kort film om bebyggelsen på Mellemløkken, 5792 Årslev. Der kom mange interessante oplysninger ud af den arkæologiske udgravning, fortæller Nicolai Garhøj Larsen, Øhavsmuseet. Tryk på linket! Se filmen og læs om udgravningen!

Der kom mange interessante oplysninger ud af Øhavsmuseets udgravning på Mellemløkken, 5792 Årslev. Nicolai Garhøj Larsen, Øhavsmuseet fortæller: Formelt hedder udgravningen ”ØHM 1436 Birkelund”. Sådan helt overordnet fandt vi bebyggelse fra yngre germansk jernalder (ca. 550 e.kr.) og frem til middelalderen. Det vil sige, at vi formentligt står med det oprindelige Årslev, der siden udvikler sig til middelalderbyen rundt omkring kirken. Der er omkring 50 bygninger og hegn på stedet. Hertil kommer en håndfuld (metal) genstande, blandt andet en engelsk sølvmønt fra vikingetiden. Desværre er bebyggelsen dårligt bevaret og stort set alle bygninger er kun delvist bevarede. Det skyldes både, at der er bygget ovenpå hinanden i nogle hundrede år, samt at der går store agerrender (landbrugsspor) ned igennem lokaliteten. Så det er et meget rodet billede, og der er sikkert ting, som vi ikke kommer til at kunne få svar på. Uanset dette er Birkelund faktisk også en meget interessant plads i fynsk perspektiv, da vi meget sjældent finder den her slags bebyggelser. Fynboerne havde en tendens til at lægge deres landsbyer/middelalderbyer lige oven i tidligere tiders bebyggelser. På langt de fleste steder ligger yngre jernalder/vikingetidens landsbyer direkte under nutidens landsbyer – og dér har vi jo lidt svært ved at finde dem med arkæologien! Vi er stadig i gang med at bearbejde fundmaterialet, så der kan dukke mere viden op, førend vi er helt færdige. Den arkæologiske rapport vil blive lagt op på vores webside, når den er færdig. Nicolai Garhøj Larsen er Samlingsansvarlig/Museumsinspektør, Arkæologi på Øhavsmuseet – www.ohavsmuseet.dk

Generalforsamling tirsdag 21. marts 2023 kl. 19 i

Årslev Forsamlingshus, Bystævnet 13, Årslev  

Kom til generalforsamlingen og hør om det spændende arbejde der laves på lokalhistorisk arkiv. Efter generalforsamlingen vises film om Mellemløkken, Årslev. Foreningen er vært med kaffe/te og brød. 
Efter kaffen vil Margit Thomsen fortælle om tiden før og hvorfor Svendborgbanen kom til Årslev, herefter vises uddrag af filmen om Svendborgbanen.

Alle er velkomne  –  Bestyrelsen

 

 

 

Udflugt søndag den 28. august 2022

I år går vores sommerudflugt til Holckenhavn Slot ved Nyborg.

Vi mødes ved Sdr. Nærå Bibliotek kl. 13 og kører med bus til slottet, hvor vi først får en rundvisning og dernæst eftermiddagskaffe.

Turen koster 150 kr. for medlemmer af foreningen og 200 kr. for ikke-medlemmer.

Alle er velkomne på turen, og tilmelding skal ske til eller

Margit Thomsen tlf. 41597306.  Der kan betales med mobile pay eller kontant ved bussen.

 

 

TARUP-STENEN – GENFORENINGEN 1920  

I anledning af markeringen af 100-året for Genforeningen 2020 fik Lokalhistorisk forening for Sdr. Nærå og Årslev Sogne en henvendelse fra Grænseforeningen.

Det blev startskuddet til et længerevarende arbejde, som involverede lokal-historisk interesserede og lokale ildsjæle.

I Arkivets gemmer opbevares Tarup Bylaugs Protokol. Her kan man læse, hvordan det på laugsmødet i 1924 blev besluttet at rejse en Genforeningssten ved Toftegaard i Tarup. Der blev arrangeret en afsløringsfest den 25. juli 1924, hvor Veteran og Dannebrogsmand Niels Andersen, Tarup fortalte om minder fra krigen i 1864.

Medarbejdere på Arkivet fandt også oplysninger frem om andre våbenføre mænd fra de 2 sogne, der gjorde tjeneste i krigen 1864.

To af Niels Andersens oldebørn – Erik og Lise – lader erindringerne få frit spil på en tur rundt i Tarup.

Markeringen af 100-året for Genforeningen blev planlagt til at finde sted i maj 2020. På grund af corona-restriktionerne blev det udskudt til den 14. maj 2021. Lokalhistorisk forening for Sdr. Nærå og Årslev Sogne og lokale beboere i Tarup gennemførte i samarbejde med Grænseforeningen fejringen af Genforeningen ved stenen i Tarup.

Vi efterlyser / søger gammelt videoudstyr

Arkivet får blandt meget andet videobånd med optagelser af lokalhistorisk interesse. Disse bånd skal digitaliseres, registreres og gemmes for eftertiden.

Til det formål søger vi gammelt videoudstyr!

Der findes forskellige typer af videobånd / videoudstyr:

VHS, Video 8, Mini-DV m.v.

Ligger nogen inde med ældre videoudstyr – uanset type – er vi meget interesserede i at overtage det!

Kontakt:

Formand: Margit Thomsen                                                         Fotograf: Karl Jensen

Telefon: 41 59 73 06                                                                    Telefon: 60 91 58 95

Email:                                                       Email:

                                           ———————————————————–

  • Lokalhistorisk arkiv afholdt onsdag den 27. oktober en spændende inspirations aften, hvor vi fortalte  om vores arbejde på Lokalhistorisk arkiv. Mens landet har været lukket ned på grund af Corona, har vi stadig arbejdet, når det har været muligt. Vi havde fået en del henvendelser, som skulle besvares og nogle arkivalier som skulle registreres. Vi har også fået nogle gamle film, som vi har fået digitaliseret. På nogle af disse film er der personer, som vi ikke kendte, og som vi derfor vil bad om hjælp til at få identificeret.
    Og det lykkedes.

 

På Lokalhistorisk arkiv for Sdr. Nærå og Årslev sogne kan du finde mange spændende historier. Vi har en pænt stor og voksende samling af arkivalier i original eller kopi, fotografier, film, kort mm., som belyser egnens historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervsliv, foreningsliv og meget mere.

Interesserer du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt fjerde ting, så besøg arkivet. Vi hjælper dig med at finde de informationer, som du søger.

Lokalarkivets dækningsområder er Sdr. Nærå og Årslev sogne i Faaborg-Midtfyn Kommune i Region Syddanmark.

Vel mødt på arkivet.

Du kan søge i alle billeder og arkivalier, som vi har fået registreret i www.arkiv.dk